Nieuws

Sport, bewegen en gezonde leefstijl eindelijk prominent op de politieke agenda!

02-10-2023

Sport, bewegen en gezonde leefstijl eindelijk prominent op de politieke agenda!

PartijvdSport doet mee aan de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november! 5 september is de bevestiging van de Kiesraad ontvangen dat de partij officieel staat geregistreerd. De volgende stap is dat ze maandag 9 oktober alle formulieren, waaronder de kieslijst en ondersteuningsverklaringen, in Den Haag moeten aanbieden aan de Kiesraad. Pas dan is het 100% zeker dat de partij 22 november meedoet en dat er voor de eerste keer in de parlementaire geschiedenis in Nederland kan worden gestemd op een sportpartij.

We hebben nu dé kans om sport, bewegen en gezonde leefstijl eindelijk prominent op de politieke agenda in Den Haag te krijgen! Maar voordat het zover is, hebben we nog veel werk te doen. Er moeten 580 ondersteuningsverklaringen opgehaald worden, daar kunnen we alle hulp bij gebruiken.

Het verkiezingsprogramma

Het verkiezingsprogramma van de Partij van de Sport heet: Kwaliteit van leven loont. Enkele punten uit het verkiezingsprogramma zijn:

  • Jeugd tot 18 jaar mag gratis sporten. Ieder kind/jongere tot 18 jaar krijgt een budget om te sporten en bewegen bij een sportaanbieder.
  • Een gezonde leefstijl stimuleren, bijvoorbeeld door geen BTW op groente en fruit door te voeren.
  • Meer geld voor de uitvoering en de impact van preventie (fysiek en mentaal), waaronder beweegprogramma’s voor doelgroepen en bijzondere situaties zoals een operatie volgens het Better in, Better out principe.
  • Vitaliteitsprogramma’s voor werknemers worden fiscaal vrijgesteld voor de werkgever (buiten de werkkostenregeling, gelijk aan opleidingen).
  • Mensen met een aantoonbare (gemeten) gezonde leefstijl worden (financieel) beloond, doordat ze gedeeltelijk compensatie krijgen voor de eigen bijdrage die ze betalen.
  • Stimuleren holistische zorg: zorg die niet alleen kijkt naar de zorgvraag, maar ook naar de mens achter de zorgvraag.
  • Zwemlessen verplicht in het basisonderwijs.
  • Verplicht minimaal twee keer per week 1 uur beweegles in het onderwijs, verzorgd door een vakdocent of gediplomeerde beweegprofessional.
  • Investeren in en stimuleren ‘bewegend leren’ als het nieuwe leren.

Dit is slechts een greep uit het verkiezingsprogramma van de Partij van de Sport, voor het volledige verkiezingsprogramma, zie: https://www.partijvdsport.nl/wp-content/uploads/2023/09/PVDS_Verkiezingsprogramma-2023.pdf

Jouw steunbetuiging!

Als nieuwe partij zijn ze verplicht om ondersteuningsverklaringen in te dienen om te kunnen deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezingen. Een ondersteuningsverklaring is een schriftelijke verklaring van een kiesgerechtigde die verkiezingsdeelname van - in dit geval - PartijvdSport ondersteunt.

De kiesgerechtigde vult hiervoor een formulier in ondersteuningsverklaring in:

https://www.partijvdsport.nl/ondersteuningsverklaring/

Er moet wel een stempel van de gemeente gehaald worden, dus even langs het gemeentehuis met jer identiteitsbewijs.

Het afleggen van de ondersteuningsverklaringen dient te geschieden in de periode 25 september - 8 oktober.

De kiesgerechtigde is niet verplicht op de partij te stemmen. De ondersteuningsverklaringen worden ook niet openbaar gemaakt. Ondersteuningsverklaringen kunnen alleen worden afgelegd door personen die binnen die kieskring als kiezer zijn geregistreerd.

Wil jij ook dat sport, bewegen en gezonde leefstijl eindelijk prominent op de politieke agenda komt te staan?

Laat ons daar samen voor zorgen, teken de steunbetuiging dan voor 8 oktober.Terug naar overzicht


Pre-order het boek Bewegen als medicijn plus gelijknamig online programma