Nieuws

Met mindset meer regie over ons leven en onze toekomst!

30-06-2024

Met mindset meer regie over ons leven en onze toekomst!

Wat is mindset?

Onze mindset zijn onze overtuigingen, dat waar we in geloven, waar we overtuigd van zijn. Deze liggen verankerd in o.a. onze neurologische netwerken in ons brein. Hoe we denken is afhankelijk van wat we mee hebben gekregen in ons leven maar ook van hoeveel kennis we hebben van de werking van ons brein. Doordat we leren dat ons denken vaak negatief is gekleurd door ons leven en dat ons denken een sterk bepalende factor is voor onze toekomst, leren we er meer grip en regie over te krijgen en zo meer regie over ons leven en onze toekomst te krijgen.

Waarom is het belangrijk er kennis over te hebben?

In het leven maken we helaas niet alleen positieve dingen mee en de negatieve dingen kunnen zich ontwikkelen tot een negatieve mindset ofwel, gefixeerde mindset. Een gefixeerde mindset kan gaan over een leefstijl patroon maar ook over een persoonlijkheidseigenschap of over vaardigheden. Als we ooit iets negatiefs hebben meegemaakt met sport, dan lopen we het risico om een leven lang negatief over sport te gaan denken en zelfs te gaan denken, ‘sport is niks voor mij’. Dit gedachten patroon vormt een steeds grotere neurobundel in ons brein, waardoor het steeds automatischer verloopt en waardoor het gedachtenpatroon steeds sterker en vaster wordt. We zijn er op een bepaald moment helemaal zeker van dat het een onlosmakelijke eigenschap van ons is. Op deze manier lopen we kans om vele persoonlijke fixed mindset patronen aan te leren die ons leven kunnen gaan domineren.

Hoe kan ik meer regie krijgen over mijn mindset?

Geen enkele fixed mindset is een mindset die we een leven lang mee hoeven te slepen, echter als we in onze fixed mindset gaan geloven, er overtuigd van zijn dat het zo is en niet veranderbaar is, dan blijven we daar ook meestal in hangen, een self fullfilling prophesie. De Boeddhisten wisten duizenden jaren geleden al dat we deze fixed mindset, die ze als onderdeel van de ‘monkey mind’ zagen en zien, moeten beteugelen, om optimaal van het leven te kunnen genieten, onze gezondheid te managen en zelf vorm te kunnen geven aan ons leven.

Ben je bewust over de werking van je brein, dan is bewust worden van onze aangeleerde gedachte-, emotionele- en gedragspatronen een belangrijke volgende stap en sleutel om ervan los te kunnen komen. Let eens goed op wat je denkt en hoe je praat over jezelf. Als dat belemmerend, beperkend of negatief is, stel jezelf dan de vraag, ‘wil ik dit de rest van mijn leven blijven denken, voelen en/of doen’? Als hier een ‘nee’ op komt, bedenk dan eens wat je liever zou willen denken, voelen en doen, want daarin ligt de kiem van de ontwikkeling in die richting.

Nieuwsgierig naar meer over mindset, kijk hier voor het 12 weken online mind SWITCH programma en hier voor het boek ‘Je brein als medicijn, hoe doe je dat?’


Terug naar overzicht


Pre-order het boek Bewegen als medicijn plus gelijknamig online programma